Zatepľovacie systémy

Používané zatepľovacie systémy:

 

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy Termo+

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie sytémy firmy TERMO + s.r.o. sa členia na:

 • Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy s tepelnou izoláciou z penového polystyrénu (Termo+Styrol Exclusive, Termo+Styrol Eko)
 • Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny.
  (Termo+Mineral Eko)

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy firmy TERMO + s.r.o.

Obvyklé zloženie vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) Termo+Styrol a Termo+Mineral je:

 • lepiaci tmel
 • tepelná izolácia dodatočne kotvená tanierovými hmoždinkami
 • armovacia hmota s výstužnou sieťovinou
 • vonkajšia povrchová úprava

Vonkajšie fasádne systémy umožňujú vytvorenie kompaktnej fasády s ľubovoľnou štruktúrou povrchu a takmer neobmedzeným farebným riešením. Aplikácia kontaktnej technológie je pomerne jednoduchá. Kontaktná technológia okrem iného zaručuje veľmi účinnú ochranu pred pôsobením chemických vplyvov obsiahnutých v ovzduší, predovšetkým CO2 – ochrana pred tzv.koróziou betónu.

zateplovanie

Oblasť použitia

Systémy je možné používať, ako na bežné občianske a bytové stavby, tak na priemyselné a poľnohospodárske objekty a pod. Aplikácia je možná na existujúce aj nové stavby.

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)

 • prispievajú k zníženiu súčiniteľa prechodu tepla konštrukciou, čo vedie k zníženiu spotreby energie na vykurovanie objektu
 • zlepšujú tepelne akumulačné vlastnosti obalových konštrukcií, čím prispievajú k zvýšeniu tepelnej stability objektu
 • vo väčšine prípadov zlepšujú vlhkostnú bilanciu konštrukcie, znižujú alebo vylučujú kondenzácii vodnej pary v konštrukcii
 • vďaka súvislej tepelnej izolácii na vonkajšom líci konštrukcie významne pomáhajú eliminovať tepelné mosty a väzby
 • predovšetkým v prípade rekonštrukcií objektov budovaných panelovou technológiou dochádza k vytvoreniu novej fasády, čo umožňuje vykonať aj výrazné vylepšenie vzhľadu a farebného riešenia objektu
 • chráni konštrukciu pred účinkami teplotného namáhania a pred pôsobením poveternostných vplyvov
 • je možné aplikovať za plnej prevádzky, bez zásadného obmedzenia obyvateľov objektu
 • vyznačujú sa nižšou odolnosťou proti mechanickému poškodeniu oproti iným konštrukciám

 

Skladby systému Termo+Styrol predstavujú vždy niekoľko materiálových variantov, ktoré spĺňajú všetky technické,fyzikálne a chemické kritériá. Jedná sa predovšetkým o alternatívnu voľbu lepiacej hmoty podľa druhu podkladu,o voľbu omietky s príslušným podnáterom (adhéznym mostíkom) a o nanášanie farebných náterov na omietku.

Materiály radu RS

Výrobky s označením RS predstavujú špeciálny rad vodou riediteľných materiálov pre použitie za nepriaznivých klimatických podmienok. Ich hlavná prednosť spočíva v možnosti spracovania od + 1 °C do + 15 °C a pri relatívnej vlhkosti až 95%. Ďalej výrobky s označením RS do 7 hodín získajú odolnosť proti dažďu a po 4 až6 hodinách sú odolné proti mrazom do – 5 °C. Ďalšie pracovné operácie môže nasledovať už po 24 až 48 hodinách, a to aj pri teplote + 1 °C a relatívnej vlhkosti až 95%.

zateplovanie

Ponuka materiálov RS pro ETICS zahrňuje:

 • TermoKleber RS
 • TermoKombi RS
 • TermoDuo RS
 • TermoFlex L RS
 • TermoArmat RS
 • TermoPutz K/R RS
 • Termolit K RS
 • TermoSilkoputz K/R RS
 • TermoSilcon K RS
 • TermoPenetral RS
 • TermoGrund RS

Poznámka: Pri aplikácii konečnej povrchovej úpravy v prevedení RS nemožno v jednom farebnom poli fasádykombinovať štandardné prevedenie RS, pretože tie isté farebné odtiene sa v oboch prevedeniach môžu nepatrnelíšiť (vzhľadom k rozdielnemu spojivu v materiáli)!

Doba spracovateľnosti výrobkov RS po ich nanesení na podklad najmä potom štruktúrovanie omietok je kratšia než u štandardného prevedenia a tejto skutočnosti treba prispôsobiť ako techniku spracovania, tak aj organizáciu práce.

Všetky naše produkty nájdete v našom online produktovom katalógu. Ak máte nejaké otázky neváhajte nás kontaktovať.