Medzinárodná konferencia KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV 2011

Spoločnosť TERMO + SK, s.r.o. , Vás ako partner konferencie, pozýva na V. medzinárodnú konferenciu KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV 2011, ktorá sa uskutoční dňa 23. – 25.11.2011 v Grand hotel Permon, Podbanské. Hlavnými témami konferencie sú : Architektonické riešenia, finančné zabezpečenie, trvalá udržateľnosť a kvalitné bývanie. Za spoločnosť prednesú svoje príspevok ,Obnova bytových domov – vady a poruchy obvodových konštrukcií a ich sanácia, páni Dr. Ing. Leoš Červenka a Ing. Jan Ficenec, PhD.  pozvánka_KOMPLEXNÁ_OBNOVA_BYTOVÝCH_DOMOV_2011