Ako postupovať

Veľmi radi Vám poradíme ako postupovať pri komplexnej obnove Vášho bytového domu a upozorníme na časte chyby spojené s jednotlivými riešeniami. Postup riešení je spracovaný individuálne pre každý objekt a je potrebne vykonať nasledovné kroky :

 

1. Rozhodnúť sa pre komplexné riešenie obnovy bytového domu

2. Kontaktovať našich pracovníkov

cez e-mail info@termosk.sk, alebo tel. +421 2 43630193

3. Nechať vypracovať technicko-ekonomickú rozvahu (štúdiu)

Stanoví technické opatrenia a investičnú náročnosť opravy. Určí reálne možnosti investora a spôsoby financovanie zateplenia

4. Zorganizovať členskú schôdzu

kde odprezentujeme výsledky technicko-ekonomickej rozvahy, kde sa upozorní na zmysel rekonštrukcie. Dôležitá je príprava, ktorú nesmieme podceniť. Odhlasuje sa rozsah opráv, výška úveru, navýšenie platieb do fondu opráv, výber projektovej dokumentáciea ďalšie postupy stým spojené.

5. Podpis zmluvy o projektovej a inžinierskej činnosti.

6. Spracovanie projektovej dokumentácie

musí obsahovať všetky potrebné časti pre prípadnú žiadosť o štátnu dotáciu

7. Rokovania so stavebným úradom

na vydanie stavebného povolenia, oznámenia alebo nariadenia.

8. Podanie žiadosti o štátnu dotáciu, alebo komerčný úver

9. Výberového konanie na dodávateľa stavby

10. Podpis zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom stavby

11. Výberové konanie na stavebný a autorský dozor

12. Začiatok realizácie stavby

13. Skolaudovanie stavby

14. Spracovať vyhodnotenie stavby z hľadiska štátnej pomoci