2017 Wolkrova 17-19

Komplexná obnova BD Wolkrova 17-19, Bratislava

Investor Bytové Družstvo Petržalka
Rok realizácie 2017
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia lodžií, likvidácia azbestových materiálov a zateplenie stropov pivničných priestorov
Použité materiály Termo + Mineral Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.