2014 Vilová 5-11

Komplexná obnova BD Vilová 5-11 , Bratislava

Investor Bytové družstvo Petržalka
Rok realizácie 2014
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia balkónov a sanácia strešného plášťa
Použité materiály Termo + Styrol Eko
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizácia Termo + SK, s.r.o.
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania