2017 Veternicová 29-33

Komplexná obnova BD 2017 Veternicová 29-33, Bratislava

Investor BRATISLAVA PROPERTIES SERVICES s.r.o.
Rok realizácie 2017
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropov pivničných priestorov, sanácia lodžií, výmena vnútorných rozvodov ZTI a výmena výťahov
Použité materiály Termo + Styrol Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.