2015 Veternicová 14-18

Komplexná obnova BD Veternicová 14-18, Bratislava

Investor BYTY, spol. s r.o.
Rok realizácie 2015
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia lodžií, sanácia suterénneho muriva, zateplenie strešného plášťa výmena vnútorných rozvodov a výmena výťahov
Použité materiály Termo + Styrol Eko, Termo + Mineral Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.