2015 Vážska 20–30

Komplexná obnova BD 2015 Vážska 20–30, Bratislava

Investor Spokojné bývanie, s.r.o.
Rok realizácie 2015
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia lodžií, výmena vnútorných rozvodov a výmena výťahov
Použité materiály Termo + Styrol Eko, Termo + Mineral Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Tatra Projekt, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.