2016 Topoľčianska 20-22

Komplexná obnova BD 2016 Topoľčianska 20-22, Bratislava

Investor Bytové Družstvo Petržalka
Rok realizácie 2016
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, kotvenie predsadených lodžií, zateplenie strešného plášťa a výmena výťahov
Použité materiály Termo + Mineral Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Tatra Projekt, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.