2014 T.Vansovej 5-7

Komplexná obnova BD T.Vansovej 5-7, Žiar nad Hronom

Investor Bytové spoločenstvo domu č.534
Rok realizácie 2014
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov pivničných priestorov
Použité materiály Termo + Mineral Eko
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizácia Termo + SK, s.r.o.
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania