2015 SNP 5-6

Komplexná obnova BD SNP 5-6, Skalica

Investor OSBD Senica
Rok realizácie 2015
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia strešného plášťa, výmena otvorových
konštrukcií a osadenie nových závesných balkónov
Použité materiály Termo + Styrol Eko
Financovanie Komerčný úver
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.