2017 Smolenická 16

Komplexná obnova BD Smolenická 16, Bratislava

Investor SVB Smolenická 2982/16
Rok realizácie 2017
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropov pivničných priestorov, sanácia lodžií, výmena vnútorných rozvodov ZTI a výmena výťahov
Použité materiály Termo + Styrol Eko, Termo + Mineral Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.