Tepelne–technické posúdenie

  • celkové hodnotenie obvodového plášťa budovy v pôvodnom a navrhovanom stave – výpočet súčiniteľa prestupu tepla, posúdenie šírenie vlhkosti konštrukciami, výpočty najnižšieho teplotného faktora vnútorného povrchu, stanovenie priemerného súčiniteľa prestupu tepla konštrukciou budovy …
  • preukaz energetickej hospodárnosti budovy – komplexné hodnotenie energetickej bilancie objektu
  • energetický štítok konštrukcie budovy