Stavebno – fyzikálne posudky osvetlenia a akustiky

–         v prípade výmeny výplní otvorov posúdiť navrhovaný stav z pohľadu denného osvetlenia

–         kontrola zvukotesnosti u vymieňaných a upravovaných konštrukciách