2012 Svätoplukova 33-37

Komplexná obnova BD Svätoplukova 33 – 37 , Pezinok

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa
Použité materiály Termo + Styrol Basic
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania