2015 Lúčky 8-10

Komplexná obnova BD Lúčky 8-10, Holíč, Holíč

Investor OSBD Senica
Rok realizácie 2015
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia balkónov a výmena výťahov
Použité materiály Termo + Styrol Eko
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizácia Termo + SK, s.r.o.
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania