Štatutárny orgán spoločnosti

Ing. Juraj Furdek

Konateľ spoločnosti