2017 Coburgova 23

Komplexná obnova BD Coburgova 23, Trnava

Investor Bytové družstvo so sídlom v Trnave
Rok realizácie 2017
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena pivničných okien, sanácia lodžií a výmena zábradlí
Použité materiály Termo+Styrol Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.