2012 Žatevná 10 – 12

Komplexná obnova BD Žatevná 10 – 12 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa, výmena balkónov
Použité materiály Termo + Mineral Basic
Financovanie Komerčný úver
Dodávateľ Lukystav, s.r.o.