2012 Vetvárska 13-17

Komplexná obnova BD Vetvárska 13 – 17 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa
Použité materiály Termo + Styrol Basic
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.