2012 Toryská 14 – 18

Komplexná obnova BD Toryská 14 – 18 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy
Použité materiály Termo + Styrol Basic
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.