2013 Toplianska 18-22

Komplexná obnova BD Toplianska 18 – 22 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2013
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa
Použité materiály Termo + Styrol Basic
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizácia Termo + SK, s.r.o.