2011 Toplianská 2 – 6

Komplexná obnova BD Toplianská 2 – 6, Bratislava

 

Investor Vlastníci bytov a NP ,Toplianská 2 – 6, V zastúpení: Spokojné bývanie s.r.o.
Rok realizácie 2011
Rozsah sanácie
Použité materiály Termo + StyrolBasic
Financovanie
Dodávateľ