2013 Mierová 26-28

Komplexná obnova BD Mierová 26 – 28 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2013
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa
Použité materiály Termo + Styrol Basic
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.