2012 Hraničná 13-15

Komplexná obnova BD Hraničná 13-15 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa
Použité materiály Termo + Styrol Basic
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ