2012 Hornádska 22-24

Komplexná obnova BD Hornádska 22 – 24 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy
Použité materiály Termo + Styrol Basic
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ