2012 Holíčska 13 – 15

Komplexná obnova BD Holíčska 13 – 15 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, kotvenie predsadených lodžií
Použité materiály Termo + Styrol Basic, kotvenie lodžií Termo + SK
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Dodávateľ Lukystav, s.r.o.