2016 Družstevná 4

Komplexná obnova BD 2016 Družstevná 4, Modra

Investor SBDO Pezinok
Rok realizácie 2016
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia lodžií a zateplenie strešného plášťa
Použité materiály Termo + Styrol Eko
Financovanie Štátny fond rozvoja bývania
Projektant Termo + SK, s.r.o.
Realizátor Termo + SK, s.r.o.