2016 1.Mája 33

Komplexná obnova BD 1.Mája 33, Báhoň

Investor SVB 16 B.J, 1.Mája 33, Báhoň
Rok realizácie 2017
Rozsah prác Zateplenie obvodového plášťa, sanácia balkónov a iná modernizácia
Použité materiály Termo + Styrol Eko
Financovanie Komerčný úver
Projektant
Realizátor Termo + SK, s.r.o.