2013 Bystrická 30

Komplexná obnova BD Bystrická 30, Pezinok

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2013
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa a sanácia balkónov
Použité materiály Termo + Mineral Eko
Financovanie Komerčný úver a MunSEFF
Projektant TATRAPROJEKT
Realizátor Termo + SK, s.r.o.