Technický vývoj a kontrola kvality

  • Technická podpora projektantom a realizačným firmám
  • Zavádzanie nových materiálov a technológií
  • Spracovanie technologických predpisov a technických listov
  • Technologické dohľady nad kvalitou montáže
  • Zaškoľovanie realizačných firiem