Statické výpočty

  • statické výpočty opravovaných a novo navrhnutých konštrukcií
  • posúdenie v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky