stavebno – technické prieskumy

  • projektant a statik, za prítomnosti zástupcu vlastníkov bytov, prevedie ohliadku objektu a    zistí skutočný stav konštrukcie obvodového plášťa, lodžií, balkónov strechy , atď.
  • vykoná sa sonda do obvodového plášťa a strechy
  • podklady o skutočnom stave konštrukcie (in situ) , budú slúžiť pre návrh sanačných opatrení. Na základe vykonanej analýzy je možné spracovať kvalitnú projektovú dokumentáciu na sanáciu a modernizáciu bytového domu