Stavebno – technické posúdenie

  • diagnostika a analýza nedostatkov a porúch
  • prieskum objektu a jednotlivých konštrukčných častí
  • stanovenie príčin jednotlivých porúch a návrh opatrení na ich odstránenie