Statické posudky

  • diagnostika a analýza statického stavu objektu
  • podrobný prieskum vnútorných nosných konštrukcií, obvodového plášťa, pred sadených  konštrukcií, strešného plášťa a ďalších
  • návrh opatrení na odstránenie statických nedostatkov