2012 Ďatelinová 1- 9

Komplexná obnova BD Ďatelinová 1- 9 , Bratislava

Investor Vlastníci bytov a nebytových priestorov
Rok realizácie 2012
Rozsah sanácie Zateplenie obvodového plášťa, výmena balkónov
Použité materiály Termo + Styrol Basic, závesné balkóny Venture
Financovanie Komerčný úver
Dodávateľ